Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
Tilstandsrapport
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Resultat af undersøgelse om korttidsudlejning

Af bestyrelsen, 30. april 2018

Resultat af spørgeskemaundersøgelsen om korttidsudlejning i AB Skydebanen 2018, som blev fremlagt på generalforsamlingen den 25. april 2018, kan nu findes sammen med de øvrige materiale fra generalforsamlingen.

Formålet med undersøgelsen har været at:

1. At sætte en debat igang
2. Få en fornemmelse af på hvilket grundlag det videre arbejde sker på.

Se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om korttidsudlejning...

Bestyrelsens træffetid den 8. maj 2018 flyttes

Af bestyrelsen, 30. april 2018

På grund af arbejde flyttes bestyrelsens træffetid fra tirsdag den 8. maj til mandag den 7. maj 2018 kl. 19-20

 

Boligkontoret holder ferielukket indtil den 8. maj

Af boligkontoret, 29. april 2018

Boligkontoret holder lukket indtil den 8. maj 2018 på grund af ferie. E-mails vil blive modtaget, men først læst fra den 8. marts 2018. Forvent lidt længere ekspeditionstid end sædvanligt, da der kan være mange henvendelser at følge op på. Hvis din henvendelse ikke kan vente, kan du skrive til bestyrelsformand Thorkild Olsen på thorkild@skydebanen.net.

Næste kontortid er tirsdag den 8. maj 2018 kl. 8.00-9.00

Ensretningen i Skydebanegade er vendt

Af bestyrelsen, 24. april 2018

Metrobyggeriet på Sønder Boulevard er afsluttet og ensretningen af Skydebanegade er efter syv år blevet vendt. Indkørslen til Skydebanegade skal fremover (igen) ske fra Sønder Boulevard og skråparkeringen af biler er nu lettest med snuden først.

Langtidsbudgettet er tilgængeligt

Af bestyrelsen, 20. april 2018

Generalforsamling den 25. april 2018

AB Skydebanens langtidsbudget kan findes på foreningens hjemmeside her. Både i budgettet for 2018 og dermed også i langtidsbudgettet skiller en budgetpost på 21,2 millioner kroner til vedligeholdelse sig særligt ud. Den store post vedrører maling af samtlige vinduer, dvs. på begge side af gaden og ud mod gaden såvel som ind mod gården. Posten dækker også over udbedring af mindre skader på tagene, når der alligevel er sat stillads op for at kunne male vinduerne.

Der har i tidligere budgetter været afsat 8,25 millioner kroner til maling af vinduerne og udbedring af skader på tagene fordelt over to år. En opdatering af budgettet har dog vist, at det tidligere afsatte beløb ikke har været tilstrækkeligt til at dække alle vinduer, og der er derfor tale om en udvidelse af det oprindelige budget. Samtidig vurderer bestyrelsen, at det vil give de bedst mulige priser at udbyde arbejdet som én entreprise.

Både rådgiver på AB Skydebanens vedligeholdelsesplan (Abildhauge) og Bang & Benfeldt anbefaler at vinduerne males fremfor udskiftes og at de trænger voldsomt.

Den endelige udgift for arbejdet vil vi først kende, når arbejdet har været i udbud. Udgiften bliver finansieret af foreningens arbejdskapital. På generalforsamlingen vil rådgivende ingeniører Bang & Beenfeldt uddybe behov og budgettal.

Se AB Skydebanes langtidsbudget opdateret 2018...

AB Skydebanes årsrapport for 2017 er klar

Af bestyrelsen, 14. april 2018

Generalforsamling den 25. april 2018

AB Skydebanes årsrapport for 2017 og budgetforslag for 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden sammen med indkalelsen til den ordinære generalforsamling den 25. april 2018. Generalforsamlingen holdes i uKirken kl. 18.30.

Se AB Skydebanes årsrapport for 2017...

Parknet ny internetudbyder

Af bestyrelsen, 14. april 2018

Parknet valgt som ny internetudbyder

AB Skydebanens har indgået en aftale med Parknet om fremover at levere internetadgang til AB Skydebanens beboere. Valget af Parknet sker på baggrund af et udbud, hvor foreningen har modtaget fire tilbud.

Parknet er et non-profit it-laug startet som et borgerinitiativ på Nørrebro i 2002, med det formål at skaffe gode og stabile bredbåndsforbindelser til gode priser. Parknet består i dag af cirka 370 medlemsforeninger, som fx er antenneforeninger, boligforeninger og kollegier, der tilsammen udgør 30.000 husstande.

Overgangen til Parknet sker senest 1. juni 2018. I den forbindelse bliver AB Skydebanens netværksudstyr udskiftet til nyt, som giver mulighed for højere hastighed.

Møde om altanrunde III

Af bestyrelsen, 14. april 2018

Bestyrelsen inviterede de nye altanejere fra altanrunde III til møde den 9. april 2018, da altanerne er afleveret i en stand, hvor Københavns Kommune endnu ikke har givet ibrugtagningstilladelse.

På mødet redegjorde en repræsentant fra Sven Westergaards Ejendomsadministration for altansagens status og en repræsentant fra rådgivende ingeniører Bang & Beenfeldt redegjorde for de fejl og mangler, som er rapporteret til bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder videre med administrator og rådgivere om at få bragt altanerne i orden.

Rammeaftale med Bang & Beenfeldt om teknisk rådgivning

Af bestyrelsen, 14. april 2018

Rammeaftale med Bang & Beenfeldt om 
teknisk rådgivning

Efter et grundigt forløb har foreningen indgået en rammeaftale med et fast hold af tekniske rådgivere fra firmaet Bang & Beenfeldt.

Der er ikke tale om en eksklusivaftale, så der vil fortsat blive taget stilling til de konkrete kontrakter fra sag til sag – ikke mindst ved de store entrepriser.

Som det første større projekt for AB Skydebanen skal Bang & Beenfeldt sørge for gennemførelsen af maling af alle vinduer i foreningen samt reparation af facader og gesimser.

Varmt vand ikke tilstrækkeligt stabilt

Af bestyrelsen, 14. april 2018

I vores forsøg på at forbedre varmtvandssituationen, også i de yderste ender af nettet, har vi fået udskiftet pumpen til varmt brugsvand (i første omgang på øst-siden). Det har hjulpet, men ikke tilstrækkeligt. Der er med andre ord brug for yderligere tiltag. Der er udarbejdet en prioriteret liste over tiltag, som skal rette op på situationen, og de første dele er lagt i budgettet for 2018.

Maling vinduer og døre

Af bestyrelsen, 24. marts 2018

Betyrelsen er i gang med at forberede maling af vinduer og døre. Vi har således bedt et rådgivende ingeniørfirma om at udarbejde udbudsmateriale. På baggrund af det samlede budget fremlægger vi på generalforsamlingen et forslag om hvorvidt projektet skal gennemføres samlet eller hen over to budgetår.

Rensning af ventilationssystem

Af boligkontoret, 13. februar 2018

Hele foreningens ventilationssystem bliver renset og gået efter af BS Aircondition fra den 13. marts til den 20. april 2018. For at kunne rense og justere anlægget i både køkken og badeværelse skal BS Aircondition have adgang til lejlighederne. Alle lejligheder burde på nuværende tidspunkt have modtaget et 6-ugersvarsel med besked om, hvilken dag BS Aircondition skal have adgang.

Se tidsplanen for rensning af ventilationssystemet...

Hent nye bioposer på boligkontoret

Af boligkontoret, 8. februar 2018

Vi har bestilt en stak bioposer til foreningen, så kig forbi boligkontoret til en lokal bio-oplevelse.

Du kan også bestille nye bioposer via Københavns Kommune...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetider

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00

Juli undtaget.

Se kalender...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...