Nyhedsbreve
Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
 
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Referater
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøreradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Kontakt
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Ny styring på varmecentralerne

Af bestyrelsen, 11. november 2016

Ny styring på varmecentralerne

Vi har nu implementeret ny styring på varmecentralerne og gennemført aflevering.

Afleveringen forløb uden bemærkninger, og implementeringen er stort set gået godt. Dog oplevede vi i implementeringsugerne, at to af de gamle pumper svigtede, så flere pludselig stod uden varmt vand. Desuden var varmeforsyningen som forventet uregelmæssig lige i de par dage, hvor vi arbejdede på varmecentralerne.

Vi har udbedt os energirådgiverens vurdering af, hvordan vi i vores konkrete set-up bedst sikrer os mod nedetid fremover, og vi bliver anbefalet bl.a. at skifte et par centrale pumper, der nu har nået den alder, hvor dette begynder at blive aktuelt. Vi foretager udskiftningen i nærmeste fremtid. Vi modtager dertil en afsluttende rapport fra energirådgiveren med driftsanvisninger, som vi vil følge i driftsarbejdet.

Vi oplever fortsat, at leverancerne fra HOFOR har store temperaturudsving, men her og nu er forventningen, at vores centraler kan klare denne driftsbelastning og fortsat sikre stabil forsyning med varme og varmt brugsvand.

Ved vekslende temperaturer på fjernvarmevandet er varmevekslerne mere følsomme overfor kalkaflejringer, hvilket betyder, at der skal bruges flere ressourcer på vedligehold. Vi er i dialog med HOFOR om sagen.

Temaaften om foreningens økonomi

Af bestyrelsen, 8. november 2016

Temaaften om foreningens økonomi

Bestyrelsen har den 2. november 2016 afholdt temaaften om foreningens økonomi. Formålet var at sikre fælles kendskab til foreningens samlede finansiering og de muligheder og udfordringer, som foreningen kan arbejde med i den kommende tid.

Læs opsummering fra temaaftenen...

Læs Nykredits oplæg fra aftenen...

Vejen lukkes midlertidigt ud for Sønder Boulevard 16-28

Af boligkontoret, 5. september 2016

Fra mandag den 5. september og ca. 8 uger frem udvider vi byggepladsen midlertidigt ud mod facaderne langs Sønder Boulevard 16-28 (strækningen mellem Absalonsgade og Skydebanegade).

Vi inddrager kørebanen til arbejdsplads, og det betyder, at Sønder Boulevard mellem Absalonsgade og Skydebanegade vil være midlertidigt lukket for kørende trafik. Biler fra Sønder Boulevard skal dreje til højre ad Absalonsgade, som bliver ensrettet fra Sønder Boulevard op mod Istedgade. Der vil fortsat være passage for cykler og gående.

Læs opslag fra Metroselskabet...

Næste års generalforsamling er den 24. april 2017

Af bestyrelsen, 24. maj 2016

Generalforsamling er 
den 24. april 2017

Datoen for den næste ordinære generalforsamling er nu fastlagt. Det bliver den 24. april 2017.

 

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Træt af at læse nyhederne fra bestyrelsen i opgangen?
Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:08.00-09.00

Boligkontoret har desuden åbent den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 16.30-17.30.

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsen har træffetid den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 16.30-17.30, undtagen juli

Der afholdes bestyrelsesmøde den 1. mandag i hver måned.

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...