Nyhedsbreve
Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Kontakt
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Byggeri i lejlighederne

Af bestyrelsen, 13. juni 2017

Ombygning

Hvis du tænker på at lave ændringer i din lejlighed, er der mange forhold at tage hensyn til. Bestyrelsen har lavet en vejledning, med mange af de væsentlige emner, du skal tænke ind i en ombygning.

Læs vejledningen...

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2017

Af bestyrelsen, 13. juni 2017

Ekstraordinær generalforsamling  
den 6. juni 2017

Du kan nu læse referatet fra den ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2017

Udskiftning i bestyrelsen

Af bestyrelsen, 4. juni 2017

Morten har den 30. maj 2017 oplyst, at han ser sig nødsaget til at træde ud af AB Skydebanens bestyrelse, da han har for meget andet at se til. Tak til Morten for indsats gennem flere sæsoner.

Som 1. suppleant træder Michel ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen ændrer de faste træffetider

Af bestyrelsen, 29. maj 2017

Bestyrelsens ændrer de faste træffetider, så de fremover er

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00
Næste træffetid er således tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16.30–17.30

Kalender for beboerlokalet

Af boligkontoret, 8. maj 2017

Det er nu muligt at se, hvornår foreningens beboerlokale er ledigt til dit næste arrangement. Reservation af beboerlokalet sker stadig ved at henvende sig til boligkontoret.

Se kalenderen for beboerlokalet...

Undersøgelse af muligheder for korttidsudlejning

Af bestyrelsen, 8. maj 2017

I løbet af det seneste år har Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) præsenteret en mulighed for at lave vedtægtsændring, der kan muliggøre korttidsudlejning, fx igennem tjenester som AirBnB. I samarbejde med bestyrelsen er det blevet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at fremsætte et forslag til generalforsamlingen i 2018.

Arbejdsgruppen kommer til at arbejde med juridiske elementer af et eventuelt forslag, som f.eks. kommunal lovgivning, skatteindberetning og foreningens egne vedtægter. Oveni dette vil arbejdsgruppen forsøge at adressere problemstillinger, der vedrører fællesarealer, støjgener, klagemuligheder og lignende nabohensyn.

Hvis man ønsker at deltage i arbejdsgruppen, eller bare vil give nogle indspark til arbejdet, så kan man skrive til Frederik Gjørup Nielsen, Skydebanegade 14, 1. tv. Skriv inden 1. juni 2017 for at være med fra begyndelsen.

Rapport fra økonomiudvalget - april 2017

Af bestyrelsen, 13. april 2017

Rapport fra økonomiudvalget - april 2017

AB Skydebanens økonomiudvalg har frigivet en rapport baseret på udvalgets arbejder gennem efteråret 2016 og foråret 2017. Her kan du blandt læse udvalgets bud på 10 grundprincipper for foreningens finansiering.

Udvalget fremlægger rapporten i beboerlokalet onsdag den 19. april kl. 18.00

Rapporten er opdateret den 19. april 2017 kl. 15.

Læs rapporten fra økonomiudvalget...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

Boligkontoret har desuden åbent den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 16.30-17.30.

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetider

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00
Juli undtaget.

Se kalender...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...