Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Indsigelse til referat fra ekstraordinær generalforsamling

Af bestyrelsen, 11. januar 2018

Bestyrelsen har modtaget en indsigelse til referatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen den 23. november 2017. Bestyrelsen har besluttet ikke at ændre referatet på baggrund af indsigelsen. Bestyrelsen har i stedet lavet et svar, hvor vi kommenterer på indsigelsen.

Læs indsigelsen til referatet og bestyrelsens svar...

Tovholder til undersøgelse af muligheder for korttidsudlejning søges

Af bestyrelsen, 13. december 2017

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for at se på en vedtægtsændring, der kan muliggøre korttidsudlejning, fx igennem tjenester som AirBnB. Bestyrelsen søger en ny tovholder til gruppen, der vil udarbejde et oplæg til den ordinære generalforsamling i april 2018, da den nuværende tovholder ikke har den fornødne tid og derfor må slippe opgaven.

Arbejdsgruppen skal arbejde med juridiske elementer af et eventuelt forslag, som fx kommunal lovgivning, skatteindberetning og foreningens egne vedtægter. Oveni dette skal arbejdsgruppen forsøge at adressere problemstillinger, der vedrører fællesarealer, støjgener, klagemuligheder og lignende nabohensyn.

Hvis du ønsker at deltage i arbejdsgruppen, så skriv til bestyrelsen.

Boligkontoret er nu på Facebook

Af bestyrelsen, 13. december 2017

Boligkontoret har oprettet en profil på Facebook. Her kan du følge med i diverse servicemeddelelser fra boligkontoret.

Bestyrelsen fastholder, at vi ikke opretter en bestyrelsesprofil, som kan indgå i en politisk debat eller svarer på holdningsspørgsmål på Facebook, da diskussioner kan udvikle sig hurtigere end vi som bestyrelse kan koordinere og besvare.

Boligkontorets profil på Facebook...

Ekstraordinær generalforsamling

Af bestyrelsen, 4. december 2017

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen den 23. november 2017 ligger nu klar. Generalforsamlingen havde kun ét punkt på dagsordenen: Stillingtagen til at give Sort Kaffe & Vinyl dispensation til at overtaget lokalet på hjørnet af Skydebanegade 4 (hvor Affär i dag ligger) med et udvidet koncept. Foreslaget blev vedtaget med 92 stemmer til Ja og 61 stemmer til Nej.

Læs referatet fra generalforsamlingen...

Istandsættelse af beboerlokalet

Af bestyrelsen, 4. december 2017

Vores beboerlokale trænger til en kærlig hånd. Det skal males, opdateres og have nye gardiner. I forbindelse med det vil vi gerne blive klogere på, hvordan I bruger rummet, og hvad der fungerer og ikke fungerer.

Vi vil derfor gerne invitere til åbent hus i beboerlokalet den 14. december 2017 kl. 17.00-18.00. Kig forbi og se eller gense lokalet og fortæl om hvordan du ønsker at bruge det. Til stede vil være designer Henriette Westendahl Leth og bestyrelsesmedlem Line Selmer Friborg.

Hvis du ikke kan komme, men har noget at sige, er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen.

Nøgler når håndværkere skal have adgang til din lejlighed

Af boligkontoret, 24. november 2017

Arbejdet med at forny AB Skydebanens datanetværk er i fuld gang og elektrikerne begynder med arbejdet i lejlighederne den 27. november 2017. Du får besked om hvornår elektrikerne skal ind i din lejlighed 14 dage inden. Det er en god ide at aflevere nøgle, eller fuldmagt til brug af nøgle, til boligkontoret mindst tre arbejdsdage inden elektrikerne skal ind i lejligheden, da driftslederen ikke er på boligkontoret onsdag og fredag.

Se vejledende oversigt med hvornår elektrikerne skal ind i din lejlighed...

Julemiddag i Skydebanegade

Af festudvalget, 24. november 2017

Festudvalget vil gerne starte en ny tradition - en julemiddag, hvor vi i gaden hygger, spiser, hører julemusik og mødes på kryds og tværs.

Derfor inviterer vi til julemiddag og arrangementet vil i år foregå torsdag den 21. december kl. 18-22 i beboerlokalet.

En billet til arrangementet koster 100 kr. og dækker en 3-retters biodynamisk luksusmenu fra kok René Warn og et glas vin eller en vand. Der vil også være mulighed for at købe drikkevarer på aftenen, fx vin fra Niche Vine.

Thor Madsen spiller dejlig julejazz for os.

Da vi i år prøver julemiddagen af, vil der være et begrænset antal pladser.

Se invitationen til julemiddagen...

Oprydning af fællesarealer

Af boligkontoret, 24. november 2017

Boligkontoret er gået i gang med at planlægge oprydning af fællesarealerne. Arbejdet skal sikre, at der ikke står ting på fællesområderne så foreningen overholder brandreglerne, men det er også vigtigt at holde arealerne fri af almindeligt hensyn til naboerne. Selve oprydningen vil foregå i midten af april 2018, men har du ting stående i trappeopgang, kældergang eller loftsgang er du forpligtiget til at fjerne det hurtigst muligt.

Altanprojekt arbejder om lørdagen

Af bestyrelsen, 15. november 2017

I et forsøg på indhente den forsinkelse altanprojektet er ramt af, har entreprenøren, Kontech, bedt om lov til at arbejde om lørdagen. Da altanprojektet af forskellige årsager har trukket urimeligt ud, har bestyrelsen har godkendt at der arbejdes de kommende lørdage i tidsrummet klokken 9-15, så projektet snart kan afsluttes.

Altanprojekt forsinket

Af bestyrelsen, 12. november 2017

Altanprojektet er blevet væsentligt forsinket og der er ikke tilfredshed med Kontechs indsats hverken fra foreningens eller fra byggeledelsens side. Forsinkelserne samt diverse beboerhenvendelser vedrørende stilladsarbejdet, oprydning samt kvaliteten af elementer samt svejsninger har gjort, at byggeledelsen har indkaldt Kontech til et møde. Vi har varslet dagbøder overfor Kontech og forventer en samlet redegørelse fra Kontech medio november.

Vinterrengøring af de små gårde

Af bestyrelsen, 12. november 2017

Vinterrydning i de små gårde

Bestyrelsen har ansat Judith, der allerede arbejder for gårdlaugene, til udearbejde i foreningen. Tidligere har vinterklargøring af de små gårde været varetaget af en ekstern leverandører, men fremover står Judith også for denne opgave, der primært består i fejning af gårdene. Som altid vil det foregå i dialog med de enkelte gårde. Vinterklargøring finder sted i uge 49.

Vinteroprydning i de små gårde

Af bestyrelsen, 2. november 2017

Vinterrydning i de små gårde

Det er blevet tid til at få gjort de små gårde klar til vinteren. Det betyder fx at stole og borde, som ikke er fastmonteret, sættes indendørs. Det er også en god anledning til generel oprydning i gårdene.

Det er beboerne omkring de små gårde, der selv står for opgaven med at få gjort vinterklar. Så det er en god ide at få taget initiativ til en arbejdsdag for gården – tag initiativet før din nabo.

Renholdelse af fortove

Af bestyrelsen, 2. november 2017

Københavns kommune har modsat tidligere meddelt, at det eventuelt kan blive muligt at få dispensation fra det kommunale renhold af fortove. Da vi er positivt stemt overfor denne mulighed, ikke mindst for at kunne opnå en væsentelig økonomisk besparelse, afventer vi med spænding kommunens næste udmelding.

Problemer med varmt brugsvand

Af bestyrelsen, 17. oktober 2018

Problemer med varmt brugsvand

Der er flere stede i foreningen problemer med det varme brugsvand. Meget tyder på, at de ustabile vandtemperaturer skyldes slidte indreguleringsventiler (cir-con). Derfor ser vi nu på en samlet løsning med udskiftning af slidte ventiler.

Vi indgår aftale med en teknisk rådgiver, der går installation igennem og hjælper os med at indhente to eller tre tilbud på opgaven.

Indsigelser til referat fra beboerhøring

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

Bestyrelsen har modtaget en række indsigelser til referatet fra beboerhøringen den 19. september 2017 i forbindelse med at Sort Kaffe og Vinyl ønsker at udvide forretningen og flytte til hjørnet af Skydebanegade 4 (hvor Affär i dag ligger).

Insigelserne kan nu findes sammen med det øvrige materiale i forbindelse med beboerhøringen.

Se referatet fra beboerhøringen og indsigelserne til det...

Container ved Topgenbrug fjernes

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

Bestyrelsen har haft et møde med Topgenbrug og aftalt at tøjcontaineren ved Skydebanegade 2 fjernes – i første omgang indtil januar 2018. Her vil Topgenbrug vurdere om det i væsentlig grad har påvirket modtagelsen af brugbart tøj. Hvis butikken ikke er afhængig af tøjcontaineren, vil den blive fjernet permanent. Tøjcontaineren fjernes fordi den jævnligt gennemrodes og meget tøj derefter efterlades på jorden uden at kunne bruges.

Tøj skal fremover afleveres i butikken i åbningstiden.

Ny begynder arbejdet med nyt datanetværk

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

Arbejdet med at forny AB Skydebanens datanetværk er nu gået i gang. Foreningen har indgået en aftale med El-Strøm ApS om at få trukket nye kabler til alle lejligheder.

Arbejdet er så småt gået i gang kældrene. I begyndelsen af november begynder arbejdet i lejlighederne, hvor håndværkerne trækker nye kabler og monterer nye stik. Det er vigtigt at håndværkerne kan komme ind i alle lejligheder, og alle beboere og erhverv har modtaget en formel varsling om adgangen.

Arbejdet forventes helt færdigt i februar 2018. Der arbejdes ikke i lejlighederne mellem jul og nytår. Arbejdet i hver lejlighed vil ske i løbet af én dag, og der vil ikke være internetadgang i løbet dagen.

Fornyelsen af netværket vil give mulighed for højere hastigheder og et mere robust netværk. Beslutningen om at forny netværket blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 25. april 2016.

Nu kan du sortere dit bioaffald

Af bestyrelsen, 24. august 2017

Københavns Kommune har nu opstillet affaldscontainere i portene til bioaffald. Samtidig har kommunen husstandsomdelt en køkkenkurv til brug for bioaffaldet sammen med nedbrydelige affaldsposer. Op til 41 % af indholdet i din køkkenaffaldsspand er bioaffald og kan genbruges til biogas og gødning.

Madaffald skal altid afleveres i de udleverede bionedbrydelige poser, og der skal bindes knude på dem for at minimere lugtgenerne. Der må som udgangspunkt ikke afleveres "løst affald" i beholderen undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er snaskede.

Læs mere hos Københavns Kommune...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetider

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00
Juli undtaget.

Se kalender...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...