Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
Tilstandsrapport
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Leje af beboerlokalet

Ønsker du at leje lokalet, skal du kontakte Boligkontoret.

Hvis du ønsker en dato der allerede er optaget, kan du ligeledes kontakte Boligkontoret, så får du besked i tilfælde af afbud.

Beboerlokalet er som udgangspunkt rettet mod udlejning til beboerne i AB Skydebanen med henblik på sociale arrangementer. Lokalet kan dog ligeledes anvendes til erhvervsformål, hvis der ikke har vist sig ønske om udlejning til sociale arrangementer.

Det medfører, at beboere har førsteret på reservation af lokalet til sociale arrangementer efter først til mølle princip indtil 6 uger før ønsket dato. Fra 6 uger før dato sidestilles udlejning til sociale formal og erhvervsleje. Lokalet kan maksimalt reserveres i 14 sammenhængene dage ad gangen. Du bør derfor reservere beboerlokalet, minimum 6 uger før den ønskede dato.

Her kan du se hvornår beboerlokalet er ledigt

Lejebetingelser

 1. Beboerlokalet kan kun lejes af foreningens medlemmer, og lejer af lokalet skal være til stede under hele arrangementet.
 2. Leje af beboerlokalet kan ske ved henvendelse på boligkontoret, enten via postkassen, telefon eller e-mail.
 3. Aftalen om leje af beboerlokalet afleveres i underskrevet stand ved reservation af lokalet, reservationen er bindende 6 uger før den ønskede dato. Boligkontoret indsender aftalen til ejendomsadministrator, der opkræver lejebeløbet over boligafgiften så hurtigt som muligt. Såfremt man efter reservation alligevel ikke kan gennemføre arrangementer, men kan finde en erstatning på den pågældende dato, så refunderes indbetalingen og den nye lejer opkræves i stedet.
 4. For erhvervsdrivendes vedkommende er en reservation først bindende 6 uger før første lejedag, idet reservationen kan blive tilsidesat lige indtil da, såfremt . Aftalen om leje af beboerlokalet afleveres i underskrevet stand ved reservation af lokalet. Når der er 6 uger til første lejedag, bliver reservationen automatisk bindende, og Boligkontoret sender aftalen til opkrævning hos ejendomsadministrator.
 5. Lejer kan råde over lokalet i følgende tidsrum:
  • Mandag-torsdag fra kl. 12.00 til den efterfølgende dag kl. 8.00
  • Weekend (fredag kl. 15.00 til søndag kl. 02.00)

  Ovenstående tidspunkter kan eventuelt rykkes efter aftale med bestyrelsen, eller der kan bestilles ekstra timer for kr. 100,- pr. time, dog ikke udover kl. 2.00, hvor musik i lokalet skal ophøre.

 6. Lokalet, køkken og toiletter skal være rengjorte efter viceværtens anvisning og servicet skal være ren gjort og sat på plads i skabene, når lokalet forlades.
 7. Efter brug bliver lokalet og inventaret gennemgået. Eventuelle skader og mangler skal afhjælpes, før depositum tilbagebetales. Lejer er ansvarlig for enhver skade, der påføres lokalet og inventaret i hele låneperioden, og kan afkræves erstatning.
 8. Der skal tages videst muligt hensyn til ejendommens beboere under anvendelse af lokalet. Dørene må under ingen omstændigheder stå åbne, og festen skal foregå i lokalet (dvs. det ikke er tilladt at trække festen ud i gården, ryge foran lokalet i støjende forsamling eller lignende).
 9. Musikafspilning må kun finde sted i det store lokale, og kun med lokalets eget musikanlæg. Anlæggets lydniveau må ikke omgås. Afspilning af live-musik i beboerlokalet må udelukkende ske med mindre akustiske instrumenter.
 10. På hverdage skal musikken slukkes kl. 22.00 og i weekenden slukker musikken automatisk kl. 02.00. Der må ikke spilles musik i lokalet udover disse tidspunkter.
 11. Rygning i beboerlokalet er ikke tilladt.
 12. Nedtagning og/eller overdækning af vinduespaneler (reklamepladser) er ikke tilladt.
 13. Ved leje af lokalet tiltræder lejer, at foreningen kan trække op til kr. 3.000, hvis reglerne for leje ikke overholdes. Såfremt reglerne omkring støjende aktivitet eller afspilning af musik i beboerlokalet overtrædes fortabes desuden retten til leje af lokalet i 2 år.
 14. Når reglerne er overholdt, og lokalet er efterset og godkendt af boligkontoret, er foreningens krav dermed opgjort. I situationer, hvor der skal opkræves beløb ud over lokalelejen, foretages dette i forbindelse med førstkommende boligafgiftskørsel.
 15. Priser
  Leje mandag-torsdag kr. 500,-
  Leje weekend kr. 1.500,-
  Overholdes regler for leje af beboerlokale ikke, vil der blive opkrævet op til kr. 3.000,-

Blanket til leje af beboerlokale

Opdateret 4. april 2017